Steel Frame

STEEL FRAME

Steel Frame: Què és?

El Steel Frame (Steel framing o Steel light frame) és un tipus de construcció basat en la combinació de diversos perfils fabricats en acer galvanitzat que configuren una estructura arquitectònica sòlida, versàtil, lleugera, reciclable, sostenible, eficient, econòmica i de ràpida instal·lació.

Dibuix de les capes de Steel Frame
Sistema de construcció Steel Frame

Avantatges del sistema Steel Frame

Eficiència

 1. Reducció de costos durant el procés de construcció.
 2. Reducció dels terminis d’execució i temps de muntatge.
 3. El muntatge es realitza sense necessitat de maquinària pesada.
 4. Estalvi notable de mà d’obra durant el procés constructiu.
 5. Cimentacions de volum més reduït i possibilitat de construir sobre terrenys deficients.
 6. Possibilitat d’executar dissenys més originals i amb més llums entre de suports que un sistema tradicional.
 7. Possibilitat de premuntatge en fàbrica de porcions d’estructura (parets, encavellades de coberta, etc.).
 8. Compatible amb qualsevol tipus d’acabat exterior i interior tradicional.
 9. Compatible amb la combinació amb altres sistemes constructius.
 10. Estructura a base de perfileria d’acer industrialitzada i estandarizada. Control de qualitat.
 11. Gran precisió en la projecció i execució de les obres.
 12. Costos de materials tancats i controlats en fase de projecte.
 13. Integració total de les instal·lacions i mecanismes per l’interior de la paret, sense necessitat de passos per les mateixes.
 14. Compleix la normativa vigent i el Codi Tècnic d’Edificació.
 15. Millor comportament davant de moviments sísmics i assentaments.
Edifici unifamiliar en construcció mitjançant Steel Frame
Edifici unifamiliar en construcció mitjançant Steel Frame
Edifici unifamiliar en construcció mitjançant Steel Frame

sostenibilitat

 1. L’acer és un material reciclat i 100% reciclable.
 2. Reducció de material. Els ràtios de kg acer/m2 són, per aquest sistema, de l’ordre de 24 a 30 kg, considerablement baixos.
 3. Reducció de residus d’obra. Tota l’estructura està tallada a mesura i a més, la modulació del sistema coincideix amb l’amplada de les plaques del revestiment exterior i interior, fet que minimitza els sobrants i els residus.
 4. Control de la demanda energètica de l’edificació, degut a l’alt grau d’aïllament tèrmic de les parets i cobertes del sistema.
 5. No es consumeix aigua a l’obra, es tracta d’un sistema “en sec”.
 6. Reducció de l’impacte sobre els transports de materials a l’obra.

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org