Informe Tècnic

INFORME TÈCNIC

Redactem tota mena de dictàmens i informes tècnics relacionats amb l’arquitectura, l’edificació i la conservació d’edificis.

Un informe tècnic és el document per mitjà del qual s’analitza i es fonamenta, des d’un punt de vista tècnic, qualsevol situació, circumstància o dany. Solen estar formats per una memòria tècnica en la que s’exposen els extrems que interessa tractar, acompanyats de documents gràfics, com son fotografies, croquis, plànols, aixecaments topogràfics o georeferenciacions. També hi pot haver una valoració econòmica dels danys o obres necessàries per la reparació dels mateixos.

Els informes tècnics sempre van signats per un Arquitecte o Arquitecte tècnic o Enginyer col·legiats.

Categories d'Informe Tècnic

 • Informes o dictàmens pericials:
  • Pericials de part
  • Pèrit judicial
  • Valoracions econòmiques
 • Informes per a tràmits administratius:
  • Divisió Horitzontal
  • Georeferenciacions
  • Estudis Historico artístics d’edificis
 • Informes tècnics:
  • Sobre l’estat d’una obra
  • Quant a l’estat d’un edifici
  • Sobre l’estat d’una estructura
  • En relació amb les patologies en edificis
Dibuix Informe Tècnic casa

Els informes sempre van signats per un Arquitecte, Arquitecte Tècnic o Enginyer col·legiat. Els informes o dictàmens els solem acompanyar de documents gràfics com croquis, plànols, fotografies, actes de laboratori, aixecaments topogràfics, georeferenciació, etc.

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org