Contenidors marítims

CONTENIDORS MARÍTIMS

Una casa construïda amb contenidors marítims, a part de ser una construcció sostenible, és una construcció molt sòlida. Cal destacar la rapidesa de construcció, el reduït cost econòmic, la sostenibilitat energètica i les baixes emissions de CO2. 

El tipus de contenidor que recomanem és el DM-40’ ISO de 40 peus. Considerem que les seves mides i l’alçada interior son les òptimes per la construcció d’edificis. Per fer-nos una idea, amb només 4 contenidors d’aquest tipus, sortiria una casa d’uns 120 m2 per planta, amb un total de 240 m2 construïts.

Construcció a partir de contenidors marítims

Avantatges de la construcció a partir de contenidors marítims reutilitzats:

Sostenibilitat

En una construcció amb contenidors marítims s’evita l’elevat consum energètic i les emissions de CO2 necessaris per reciclar el metall que conformen les unitats que es retiren de servei. Enlloc de reciclar-se es reutilitzen com a estructura i tancaments d’un nou edifici. Al mateix temps, també s’eviten el consum energètic, els recursos naturals i les emissions de CO2  necessaris per construir l’estructura d’un nou edifici.

Solidesa

Els contenidors marítims estan dissenyats per suportar unes càrregues dinàmiques i unes sol·licitacions mecàniques molt superiors a les necessàries per construir un edifici. Per tant, una casa construïda a partir de contenidors marítims és molt sòlida i duradora.

Construcció en sec

El tipus de construcció és en sec, és a dir, no és necessari l’ús de morters, guixos i materials que necessiten aigua durant el procés de construcció. Amb els sistemes de construcció en sec s’optimitzen els materials i els recursos necessaris.

Rapidesa

Els contenidors marítims conformen l’estructura i part dels tancaments. La resta d’elements constructius es realitzen en sec. A més, els contenidors solen arribar a l’obra amb les modificacions necessàries com per exemple, obertures de portes i finestres, reforços, etc. Podent arribar al grau de construcció prefabricada. Tot junt fa que els temps de construcció es moguin entre els 4 i els 6 mesos.

Estètica

Un cop acabada la construcció, els contenidors solen quedar totalment ocults pels revestiments interiors i exteriors. No obstant, hi ha qui prefereix deixar al descobert alguna part. Es poden construir edificis amb les formes desitjades, amb uns límits de disseny similars als de la construcció tradicional.

Cost reduït

Gràcies a la reutilització, el sistema de construcció en sec, el semiprefabricat i la rapidesa de construcció, els costos són molt reduïts en comparació amb la construcció tradicional.

MÉS INFORMACIÓ

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org