Certificat Energètic

CERTIFICAT ENERGÈTIC

La certificació energètica d’habitatges o locals és obligatoria des del 2013 per realizar operacions lloguer o compra-venda. També pot ser necessari per la tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis.

Informa sobre les emissions de CO2 de l’habitatge, com del consum energètic. A partir del certificat energètic s’obté l’Etiqueta Energètica, en la que es dona una classificació amb una lletra, que va des de la A per edificis molt eficients energèticament, a una G pels menes eficients.

La responsabilitat d’obtenir el certificat energètic i l’etiqueta energètica, és del propietari de l’habitatge o local. Posar-lo a la venda o lloguer, pot suposar sancions econòmiques entre 600€ i 6.000€.

Certificat Energètic

A partir de l'1 de juny de 2013 és necessari que els habitatges disposin del Certificat Energètic.

És obligatòri per a tots els habitatges i locals comercials.

Es necessita per:

 • Signatura de contractes de lloguer.
 • Signatura de compra-venda.

Tramitació del Certificat Energètic

Per poder realitzar la qualificació energètica hem d'accedir al vostre habitatge per realitzar la presa de dades i les comprovacions necessàries.

Seguidament, redactem el Certificat de Qualificació Energètica i el visem al Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona. Un cop visat, el presentem davant de l'ICAEN, que emet l'Etiqueta energètica i us la fem arribar de seguida que la tenim.

Terminis

Un cop realitzada la visita, podem entregar el Certificat Energètic en 4 dies. En cas d'urgència, la tramitació del certificat energètic es pot obtenir en 2 dies.

Dibuix d'eficiència energètica

Preus Certificat d'Eficiència Energètica

Per la redacció del certificat signat per l'Arquitecte Tècnic:

 • Preu especial de 125€ per Sabadell, Terrassa i voltants.
 • Barcelona i cinturó: 145€.
 • Resta de la província de Barcelona: 175€.
 • Local comercial fins a 200 m2: 175€.
 • Altres zones: preus a convenir.
 • Dos o més d'un habitatge junts i comunitats de veïns: preu a convenir.

Els preus inclouen la presentació davant del ICAEN i tot el necessari per l'obtenció de l'Etiqueta Energètica.

Preus Certificat Energètic +
Cèdula d'Habitabilitat

Per la redacció del Certificat d'Eficiència Energètica i la tramitació complerta de la Cèdula:

 • Preu especial de 190€ per Sabadell, Terrassa i voltants.
 • Barcelona i cinturó: 215€.
 • Resta de la província de Barcelona: 260€.
 • Altres zones: preus a convenir.
 • Dos o més habitatges junts i comunitats de veïns:  preus a convenir.

Els preus inclouen la presentació davant del ICAEN i tot el necessari per l'obtenció de l'Etiqueta Energètica + Cèdula d'Habitabilitat: l'imprès de sol·licitut, la taxa de la Generalitat, desplaçaments, etc.

MÉS INFORMACIÓ


CONTACTE

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org

Torna a Inici