Cèdula d'Habitabilitat

Telèfon: 937136559
Correu electrònic: contacte@barcelonaarquitectura.cat

CÈDULA D'HABITABILITAT

La cèdula d'habitabilitat d'un habitatge és el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges, tant pels de nova creació com pels usats. És obligatòria per tots els habitatges i caduca cada 15 anys. Aquestes condicions consten al Decret 144/2012 del 30 d'Octubre.

Es necessita per:

  • Donar d'alta subministraments d'electricitat, aigua i gas.
  • Signatura de contractes de lloguer.
  • Signatura de compra-venda.
  • Pot exigir-la la companyia d'assegurances.

Exemple de Cèdula d'Habitatge

Tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat

Per obtenir la Cèdula d’habitatge usat, us redactem un certificat-sol·licitud d’habitabilitat, redactat per un arquitecte o arquitecte tècnic, i que cal presentar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

Per poder realitzar el certificat hem d’accedir al vostre habitatge per comprovar-ne els nivells d’habitabilitat. Acte seguit, emetem el certificat i tramitem la Cèdula d’Habitabilitat a la Secretaria d’Habitatge.

Els habitatges usats han de constar registralment o administrativament com a habitatges. Si no, caldrà legalitzar-los i sol·licitar una Cèdula de 1a Ocupació.

Terminis

La solicitud de la cèdula d'habitabilitat es realitza en 4 dies. En cas de urgència, es pot tramitar en 48 hores.

La Cèdula, però, la tramita la Generalitat i pot trigar tres setmanes.

Quan no es pot obtenir una Cèdula?

En el cas que el vostre habitatge no pugui obtenir la cèdula, però que després de realitzar obres de rehabilitació podria reunir els requisits de la normativa, es pot emetre un Informe Tècnic que permetria la compra-venda del mateix.

Cal però, que l'habitatge consti registralment o administrativament com a habitatge.

Preus Cèdula d'Habitabilitat

Per la redacció del Certificat d'habitabilitat i la tramitació complerta:

  • Preu especial de 115€ per Sabadell, Terrassa i voltants.
  • Barcelona i cinturó: 135€.
  • Resta de la província de Barcelona: 155€.
  • Altres zones:  preus a convenir.
  • Dos o més habitatges junts i comunitats de veïns:  preus a convenir.

Inclou la taxa que cobra la Generalitat de 13,90€ .

MÉS INFORMACIÓ


CONTACTE

Divisió Aluminosi: Aluminosis.org

Torna a Inici